Odkryj jak możesz wspomóc nasze projekty

Fundacja, dla realizacji swej misji, stara się zdobywać niezbędne fundusze poprzez współpracę z samorządami oraz udział w programach grantowych. Natomiast niebagatelną pomocą umożliwiającą nam działanie i rozwój są także darowizny osób prywatnych i prawnych. Chęć przekazania nam nawet niewielkich sum utwierdza nas w przekonaniu, iż cele które postawiliśmy sobie tworząc Fundację są ważne nie tylko dla nas.

    Wszyscy Ci, którzy chcieliby pomóc Fundacji w realizacji postawionych zadań mogą to zrobić poprzez przekazanie darowizny pieniężnej lub materialnej. Możecie Państwo być pewni, iż dar zostanie spożytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

  

 

Darowizny pieniężne

 

    Osoby prawne

Od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby prawne został ograniczony do 10% dochodu, dotyczy wsparcia celów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Kwotę przekazanych darowizn firma wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O. Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

 

    Osoby fizyczne

Zgodnie z art. 26 ust. 1, pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 350 z późniejszymi zmianami) osoba fizyczna ma prawo do odliczenia darowizny przekazanej na rzecz Fundacji. Jednak kwota ta nie powinna być większa niż 6% dochodu. Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

 

       

    Darowizny materialne

Państwa Firma może wspomóc nas w zakresie oferowanych przez siebie produktów bądź usług. Fundacja stara się minimalizować koszty swojej działalności. W tym celu poszukuje firm, które mogą zaoferować swoje produkty bądź usługi bezpłatnie. Darowizna przekazana w formie rzeczowej musi być potwierdzona dokumentami, z których wynika jej wartość wraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu zgodnie z art. 18 ust.1c ustawy o pdop. Kwotę przekazanych darowizn firma wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O. Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej. Przekazując darowiznę na rzecz Fundacji możecie ją Państwo odliczyć od dochodu firmy.

  

    Zostając Darczyńcą macie Państwo prawo umieszczać informację o tym w swoich materiałach reklamowych oraz na produktach. Fundacja przesyła Darczyńcy podziękowanie, które może być eksponowane w siedzibie firmy. Wszystkie osoby prywatne i prawne, które zechcą przekazać nam powyżej 1.000 PLN, równowartość tej kwoty w innej walucie lub towar o tej wartości i wyrażą takie życzenie, mogą umieścić informacje o sobie na naszej stronie internetowej. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z zarządem. Każda wpłata może być przeznaczona na konkretny cel (prosimy o odpowiedni dopisek). Darczyńcy, którzy ofiarują kwoty powyżej 10.000 PLN otrzymają honorowy tytuł Sponsora Fundacji.

 

Dane Fundacji:

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii

15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/2 lok. 22

BRE Bank SA

77 1140 2017 0000 4502 1289 3036

Kontakt

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii
Ul. Św. Rocha 11/1 lok.407
15-879 Białystok
 
tel. 85 732 22 72
gsm. +48 531 476 485
biuro(at)fowe.pl
 
KRS: 0000409246
NIP: 542-322-38-62
Nr konta: 77 1140 2017 0000 4502 1289 3036