Regulamin nagrody za propagowanie OZE

 

 

REGULAMIN

NAGRODY ZA PROPAGOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 

§ 1

 1. Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii przyznaje „NAGRODĘ ZA PROPAGOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”.
 2. Nagroda została ustanowiona mocą uchwały 3/2012 RadyOśrodek Wspierania Ekologii z dnia 28 lutego 2012 r. 
 3. „NAGRODA ZA PROPAGOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” została ustanowiona w celu uhonorowania osób, instytucji oraz inicjatyw – za szczególną aktywność i działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii, ekologii oraz ochrony środowiska.
 4. 4.Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
  1. CZŁOWIEK ROKU,
  2. INSTYTUCJA ROKU,
  3. INICJATYWA ROKU.

§ 2

 1. Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi i jest przyznawana corocznie.
 2. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymują dyplom oraz statuetkęi mają prawo używać jej wizerunku w swoich materiałach marketingowych.
 3. Dodatkowe świadczenia związane z otrzymaniem nagrody może przyznać Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii.
 4. Forma nagrody zostanie zatwierdzona odrębną uchwałą Rady Fundacji.

 

§ 3

 1. O nagrodę mogą ubiegać się, osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje administracji samorządowej i państwowej.
 2. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii.
 3. Zgłoszenia kandydatury do nagrody dokonywane są za pośrednictwem Zarządu Fundacji do 30 czerwca każdego roku.
 4. Zgłoszenie kandydatury obejmuje wskazanie kandydata oraz krótkie uzasadnienie.
 5. Zgłoszenie kandydatury może nastąpić na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz pocztą tradycyjną na adres Fundacji:  Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii, ul. Świętojańska 13/2, lok. 22, 15-082 Białystok, z dopiskiem „NAGRODA ZA PROPAGOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” .
 6. Jedna osoba lub jedna instytucja mogą zgłosić w jednej edycji nagrody najwyżej
  po jednej kandydaturze do każdej kategorii nagrody.

 

§ 4

 1. Oceny wszystkich zgłoszonych kandydatur dokonuje Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą osoby powołane przez Zarząd Fundacji oraz Prezes Zarządu Fundacji jako Przewodniczący.
 2. W posiedzeniu Kapituły mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby(eksperci w dziedzinie ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii), zaproszone przez Przewodniczącego.
 3. O nagrodę nie mogą ubiegać się członkowie Kapituły Konkursu.
 4. Członkowie Kapituły Konkursowej oceniają kandydatury w 2 etapach: 
  1. w etapie 1 wyłonionych zostaje do 4 kandydatur w każdej kategorii. Ocena dokonywana jest przez członków Kapituły indywidualnie wedle ustalonych kryteriów i punktacji,
  2. w etapie 2 członkowie Kapituły na wspólnym posiedzeniu wybierają laureata nagrody w poszczególnych kategoriach. W przypadku, kiedy nie można wyłonić laureata decyduje głos Przewodniczącego Kapituł
 5. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danym roku, w przypadku, niewyłonienia laureata nagrody w danej kategorii.

 

§ 5

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbywa się najpóźniej do końca października każdego roku podczas uroczystości o zasięgu ogólnopolskim, o czym laureaci poszczególnych kategorii zostają powiadomieni najpóźniej na 14 dni przed wręczeniem nagród.

 

§ 6

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Prezes Zarządu Fundacji. Decyzje Prezesa Fundacji w tym zakresie są ostatecznenieodwołalne.
 2. Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii zastrzega sobie możliwość uzupełnieniawprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania Nagrody.
 3. Regulamin Nagrody wchodzi w życie dniem podpisania.

Kontakt

 
Oddział w Białymstoku

Ul. Św. Rocha 11/1 lok.407
15-879 Białystok

tel. 85 732 22 72
kom. +48 531 476 485
biuro(at)fowe.pl


Oddział w Kielcach

ul.Szczecińska 34
25-345 Kielce

kom. +48 510 150 350
kielce(at)fowe.pl

 

- - -

 

KRS: 0000409246
NIP: 542-322-38-62
Nr konta: 14 8762 0009 0011 2019 2000 0010