Kategoria "Inicjatywa Roku"

 
 
INICJATYWA 2015 ROKU (EKO FORUM)
 
paneleRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku za realizację projektu ekologicznego zmniejszającego zużycie ciepła dostarczanego budynkowi RDLP i ograniczeniu zużytej energii elektrycznej. Projekt ten zakończony w 2015 roku, polegał na dociepleniu ścian budynku i zainstalowaniu ogniw fotowoltaicznych. W efekcie poszerzono ściany piwnic, ocieplono je, nałożono na nie izolacje przeciwwilgociową, ocieplono ściany budynku 15 centymetrową warstwą styropianu i zamontowano na dachu 92 panele fotowoltaiczne, z których każdy ma moc 250W. Ocieplony budynek biura RDLP w Białymstoku zmniejszył moc dostarczanego ciepła z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o około 40% dotychczasowego zapotrzebowania. Jednocześnie przetwarzana jest energia dostarczana przez słońce na prąd elektryczny o mocy 23kW. Energia ta jest wykorzystywana na zasilanie pracujących w biurze komputerów. Budynek biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku powstał na początku lat 50 
 
 
 
INICJATYWA 2014 ROKU (Suwałki)
 
 

Inicjatywa 2014 rokuProjekt pn. „SKĄD W POLSCE PRĄD?” (SwPP)

„Skąd w Polsce PRĄD?”  to innowacyjny projekt, którego zadaniem jest zbadanie świadomości ekologicznej Polaków, promocja odnawialnych źródeł energii oraz pokazanie za pomocą krótkich filmów kręconych "na ulicy" jak mało wiemy na temat OZE. Celem jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej oraz wiedzy dotyczącej zielonej energii wśród Polaków. Projekt był zgłoszony do ubiegłorocznej edycji Nagrody za propagowanie OZE. Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowy projekt rozpoczął się w 2014 roku nie został oceniany. Padła także sugestia aby został zgłoszony w tegorocznej edycji.  

 
 
 
INICJATYWA 2013 ROKU (Kisielice)
 
 
arkaProjekt "Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej" zrealizowany przez Fundację ekologiczną Arka  - jest to w zależności od potrzeb organizatora lub wydarzenia, na które jest zapraszane:
 
• pracownia komputerowa napędzana zieloną energią; (pokazowy system wiatraków i paneli fotowoltaicznych znajdujący się na dachu samochodu)
 
• układania wielkoformatowych puzzli na temat chronionych gatunków roślin i zwierząt. W czasie zabawy dzieci dowiadują się o ochronie gatunkowej i bioróżnorodności roślin i zwierząt, rodzajach ochrony gatunkowej, typach obszarów chronionych, w tym o Sieci Natura 2000;
 
• gra Eko-Memory utrwalająca wiadomości o chronionych gatunkach roślin i zwierząt;
 
• gra planszowa, na której uczniowie, jak pionki pokonują drogę do mety odpowiadając na pytania dotyczące ochrony przyrody;
 
• logiczno – zręcznościowa gra komputerowa „Zielony Śląsk-zielone miasto”, która uwrażliwia na zagrożenia ekologiczne charakterystyczne dla województwa śląskiego.
 
• Zielone kino, napędzane rowerami-dzieci i młodzież wytwarzają prąd potrzebny do zasilenia rzutnika i komputera do prezentacji poprzez system 4 rowerów
 
 
 
 
INICJATYWA 2012 ROKU (Tykocin)
 
inicjatywa roku
Budowa panela PVT* - autorskie opracowanie i wykonanie prototypowych urządzeń produkujących energię elektryczną i cieplną z wykorzystaniem energii słonecznej (panele PTV). Urządzenie przeznaczone jest do zainstalowania jako pokrycie elewacyjne budynku, łączące w sobie funkcję kolektora i ogniwa FV (jest to rozwiązanie inne, niż w publikowanych prototypach). Projekt opracowany został przez Wiesława Zienkiewicza oraz Daniela Durkę. Przeprowadzenie badań odnośnie sprawności i efektywności. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań przygotowane do zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym. 

* PVT (Photovoltaic Thermal – tzw. hybrydowe kolektory) – są to konstrukcje hybrydowe, czyli połączenie panelu fotowoltaicznego z kolektorem słonecznym. Rozwiązania tego typu pozwalają na lepsze zagospodarowanie powierzchni pod instalację oraz zwiększenie ogólnej efektywności wykorzystania energii słonecznej (np. wykorzystanie tzw. „ciepła odpadowego" z ogniw PV).

Takie połączenie hybrydowe ma duże zalety, przede wszystkim chłodzenie ogniw co zwiększa wydajność (przy wzroście temperatury ogniw maleje zdolność do konwersji promieniowania słonecznego), odbywa się to dzięki przepływającemu przez kolektor płynu chłodzącego, efekt ten powoduje także dostarczenie ciepła i podgrzanie wody użytkowej.

Inną zaletą jest to że systemy tego typu pozwalają otrzymać ciepłą wodę i prąd elektryczny przy pomocy jednej instalacji (jest to korzystne zwłaszcza w przypadku ograniczonej powierzchni na montaż instalacji słonecznej).

Rozwiązanie tego typu ma także wady tzn. obecne rozwiązania mają niski transfer ciepła z ogniw do absorbera odbierającego ciepło. Spowodowane jest to samą technologią produkcji – całe moduły PV są przyklejane do metalowego absorbera odbierającego ciepło. To połączenia znacznie ogranicza możliwości odzysku energii cieplnej z ogniw. Jednak już istnieją na rynku rozwiązania które niwelują to ograniczenie.

Hybrydowy kolekto słoneczny (PVT) stanowi krok naprzód w stosunku do klasycznych kolektorów w zakresie poprawy efektywności działania paneli fotowoltaicznych, zapewniając jednoczesne przetwarzanie promieniowania słonecznego na ciepło i energię elektryczną przez jeden system

 
 
 
INICJATYWA 2011 ROKU (Supraśl)
 
Obraz 025Janina Mironowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy – nagroda za projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy”: – To dla mnie osobiście zaskoczenie, że projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” został doceniony przez kapitułę. Wojewódzki Urząd Pracy skupia się na propagowaniu idei tworzenia i promocji zielonych miejsc pracy. Chcemy, aby mieszkańcy naszego województwa mieli świadomość, jak ważny jest zrównoważony rozwój zarówno w skali małych miejscowości jak i w skali regionu. Już wkrótce będziemy szkolić osoby bezrobotne w różnych zawodach ukierunkowanych na zieloną gospodarkę. Liczymy też na dalszą współpracę z partnerami zagranicznymi – Anglią i Hiszpanią.

 

Kontakt

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii
Ul. Św. Rocha 11/1 lok.407
15-879 Białystok
 
tel. 85 732 22 72
gsm. +48 531 476 485
biuro(at)fowe.pl
 
KRS: 0000409246
NIP: 542-322-38-62
Nr konta: 77 1140 2017 0000 4502 1289 3036