Kategoria "Człowiek Roku"

 
CZŁOWIEK 2015 ROKU (EKO FORUM)
 

 

Człowiek 2015 rokuPiotr Hołubowicz

 

W 2015 roku przyszedł do mnie z gotowym pomysłem inteligentnej ławki solarnej Pan Piotr Hołubowicz. Młody inżynier po AGH w Krakowie, który pomimo młodego wieku ma już na koncie stworzenie drukarki 3D. Piotr Hołubowicz to inżynier sprawdzony w boju. Zwrócił się do mnie, gdyż szukał rozwiązania wifi. Ławka, którą skonstruował miała początkowo tylko funkcję ładowania. Piotr zapytał, czy mógłbym mu dostarczać rozwiązania inteligentnego wifi. Odparłem mu, ze oczywiście, ze projekt mi się bardzo podoba. Okazało się, że nasze kompetencje doskonale się uzupełniają. Poza oprogramowaniem miałem bowiem już doświadczenie biznesowe i wiedziałem jak z produktem wejść na rynek. On zaś mógł się skupić na pracach koncepcyjnych, co bardzo mu odpowiadało. Ja jestem inwestorem, więc przez dwa miesiące prowadziliśmy ten projekt tylko we dwóch. Obecnie zaczynamy zatrudniać ludzi. Przede wszystkim do obsługi klientów i sprzedaży, a także aby udrożnić masę zapytań, które ostatnio nas wręcz zalewają. Takie były początki firmy SEEDiA sp z o.o.

 

Artur Racicki 

  Prezes Zarządu Social WiFi sp. z o.o. 

 

 

CZŁOWIEK 2014 ROKU (Suwałki) 

 

Człowiek 2014 roku

 

 Paweł Wyszyński

- wiceprezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej,

- kierownik grupy roboczej Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego,

- współautor poprawki prosumenckiej zgłoszonej podczas posiedzenia podkomisji sejmowej z dnia 25 listopada 2014 r (mającej na celu wprowadzenie po raz pierwszy do polskiego systemu wsparcia OZE tzw. taryfy gwarantowanej na energię elektryczną wyprodukowaną w najmniejszych, przydomowych źródłach prosumenckich),

- uczestnik konsultacji przeprowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie warunków programu Prosument,

- prelegent na odbywającej się 17.09.2014 w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli konferencji, której przedmiotem była dokonana przez Centrum Monitorowania Zrównoważonego Rozwoju analiza dotycząca wdrażania w sześciu wybranych krajach Dyrektywy UE dotyczącej odnawialnych źródeł energii,

- właściciel firmy OPTIMA POLSKA 

OPTIMA POLSKA w latach 2005-2013 firma wykonała około 1000 instalacji kolektorów słonecznych z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2014 r. pracownicy przedsiębiorstwa zamontowali kolektory słoneczne na 380 budynkach mieszkalnych i na 7 budynkach użyteczności publicznej w gminie Choroszcz. W tym samym roku firma dokonała w Hotelu Pod Herbem w Białymstoku montażu instalacji hybrydowej o mocy 20 kW – była to pierwsza tego typu inwestycja w województwie podlaskim. Dziś OPTIMA POLSKA zajmuje się sprzedażą i instalacją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła, wykonuje odwierty geotermalne za pomocą wiertnicy Geodrill 4R oraz zajmuje się sprzedażą i montażem małych przydomowych turbin wiatrowych o mocy od 3 do 10 kW, kondensacyjnych kotłów gazowych, systemów klimatyzacji, kurtyn powietrznych, wymienników ciepła oraz pomp i hydroforów. Obecnie przedsiębiorstwo realizuje montaż 234 zestawów płaskich kolektorów solarnych w miejscowościach gminy Ciechanowiec, a w kwietniu 2015 r. podpisała kolejną umowę, tym razem obejmującą dostawę i montaż 246 instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej w gminie Brańsk. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że w ramach prowadzonej działalności nie ograniczamy się tylko do świadczenia usług. Firma bierze aktywny udział w większości odbywających się w Polsce i na świecie wydarzeń, konferencji i kongresów poświęconych branży odnawialnych źródeł energii oraz kampaniach informacyjnych mających na celu wzrost świadomości odbiorców na temat rozwiązań ekologicznych (m.in. udział w projektach, których celem jest uświadomienie społeczeństwu, ze szczególnym naciskiem na mieszkańców obszarów zurbanizowanych, zagrożenia związanego z niską emisją, jej przyczyn i możliwości przeciwdziałania). Od stycznia 2013 r. OPTIMA POLSKA jest członkiem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO). 

W październiku 2014 r. OPTIMA POLSKA w ramach programu „Złota Siódemka Branży Ekologicznej 2014" została uznana za jedną z najlepszych, najpewniejszych i najbardziej godnych polecenia firm działających na rynku produktów proekologicznych w naszym kraju. Kolejnym sukcesem firmy było otrzymanie przez nią w marcu 2015 r. tytułu „Jakość Roku" w kategorii „Ekologia" w największym konkursie projakościowym w Polsce, w którym laureatami są przedsiębiorstwa odnoszące duże sukcesy i posiadające ugruntowaną pozycję na rynku. W kwietniu 2015 r. firma zajęła I miejsce w ósmej edycji organizowanego przez „Kurier Poranny" rankingu "Innowacje" w kategorii "Usługi" wśród małych firm. W maju 2015 r. OPTIMA POLSKA została uznana za lidera społecznej odpowiedzialności biznesu w powiecie białostockim w zorganizowanym przez „Gazetę Współczesną" rankingu „Superfirmy", którego celem jest wyłanianie liderów społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR) na szczeblu powiatów. W tym samym miesiącu nasza firma zajęła I miejsce i tytuł „Hitu targów" podczas Zielonej Gali i Podlaskich Targów Budownictwa Wiejskiego. W czerwcu br. OPTIMA była zaś sponsorem głównym Porannego Targów Budowlanych - organizowanej przez Polska Press największej w regionie imprezy wystawienniczej, podczas którego miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu pt. „Dom z pomysłem. Najlepsze rozwiązania eko i/lub energooszczędne dla domu", w którym ufundowaną przez firmę nagrodą główną była kompletna instalacja pompy ciepła o mocy 10 kW wraz z odwiertem geotermalnym systemem Geothermal Radial Drilling GRD 4R. OPTIMA stale współpracuje z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, na którego targach często prezentuje swoją ofertę. Firma jest również sponsorem funkcjonującego w ramach Wschodzący Białystok Superligi drużyny tenisa stołowego Dojlidy Białystok.

 

 

CZŁOWIEK 2013 ROKU (Kisielice)

grech

Radosław GrechPrezes Zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. jednego z najnowocześniejszych obiektów badawczo-rozwojowych w Polsce, miejsca gdzie wykorzystywane są prawie wszystkie dostępne źródła pozyskiwania energii z natury. Dyrektor Lubuskiego Klastra Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej. V-ce Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Fotowoltaiki. Trener i wykładowca z zakresu OZE i innowacyjnych technologii. Nauczyciel Akademicki Instytutu Politechnicznego w PWSZ w Sulechowie. Pracownik badawczy, laureat wielu nagród naukowych i dydaktycznych. Współtwórca i koordynator wielu projektów badawczych z zakresu OZE i innowacyjnych technologii. Autor różnorodnych publikacji w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonej gospodarki. Inicjator wielu działań w zakresie OZE w wojewódzkim lubuskim, propagator idei odnawialnych źródeł energii zarówno w środowisku naukowych jak i wśród przedsiębiorców i lokalnych mieszkańców. Ceniony ekspert przez wiele renomowanych firm polskich i zagranicznych, opiniolider. Chętnie dzielący się wiedzą i swoim doświadczeniem, ciągle poszukujący nowych rozwiązań i możliwości rozwoju. Współautor nowych innowacyjnych produktów z dziedziny OZE, które niebawem wejdą na rynek.

Jego działania mają znaczny wpływ na rozwój i podnoszenie konkurencyjności współpracujących z Centrum Energetyki Odnawialnej(CEO) przedsiębiorstw. Możliwość jaką daje jako Prezes CEO, korzystania z wszystkich zasobów Centrum, zarówno pod kątem teoretycznym jak i praktycznym, gotowe pakiety pomocy dla przedsiębiorców oraz otwartość, podnoszą jakość produktów współpracujących firm oraz kompetencje ich pracowników. Za sprawą Prezesa, Centrum Energetyki Odnawialnej stało się ważnym punktem na mapie dla przedsiębiorców, miejscem wymiany doświadczeń, wsparcia i doradztwa, gdzie oprócz teoretycznych aspektów OZE przybliża się te praktyczne. Radosław Grech jest głównym motorem działania CEO i lubuskiego rynku OZE. „Wpuszcza” energię w biznes, zmienia sposób poszukiwania rozwiązań.

Współtwórca i koordynator wielu projektów badawczych w tym min.:
- Hybrydowy układ pomp ciepła z niskotemperaturowym magazynem energii wykorzystującym dwustopniową zmiennofazowość czynnika roboczego.
- Zastosowanie ogniwa wodorowego w różnych modelach przedsiębiorstwa
- Hala laboratoryjna energooszczędna ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii
- Ciepło z rodzimej biomasy przygotowanie i realizacja projektu wspólnie z BTU Cottbus

Autor różnorodnych publikacji w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonej gospodarki taki:
- „Badania nad przygotowaniem popiołu w celu osiągnięcia optymalnej długoterminowej dostępności składników odżywczych”, NIEMIECKO-POLSKA konferencja dotycząca energetycznego wykorzystania regionalnej biomasy i materiałów odpadowych
- „Jak stosować i finansować energetykę odnawialną w gminach”. Rozwój gospodarczy poprzez inwestycje w OZE. Potencjał inwestycyjny województwa w zakresie energii odnawialnych.
- „Wejdź energetycznie w inteligentną przyszłość”, Warsztaty Nauka Polska
- „Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie – inwestycja w polską innowacyjność”, Moc technologii dla edukacji (Kraków)
-„Centrum Energetyki Odnawialnej pod ścisłą kontrolą”,
- „Biznes i produkcja” nr 6 (1/2012) 2011
- „Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie: Inwestycja w polską innowacyjność”,
- „Biuletyn automatyki” nr 78 (02/2012)

Inicjator wielu działań w zakresie OZE w wojewódzkim lubuskim, propagator idei odnawialnych źródeł energii zarówno w środowisku naukowych jak i wśród przedsiębiorców oraz lokalnych mieszkańców. Ceniony ekspert i opinio lider przez wiele renomowanych firm polskich i zagranicznych. Chętnie dzielący się wiedzą i swoim doświadczeniem, ciągle poszukujący nowych rozwiązań i możliwości rozwoju. Współautor nowych innowacyjnych produktów z dziedziny OZE, które niebawem wejdą na rynek.

  

CZŁOWIEK 2012 ROKU (Tykocin) 

człowiek rokuTomasz Koprowiak – Burmistrz Gminy Kisielice. Działania Burmistrza Koprowiaka polegają na realizacji projektów przez małą gminę wiejską zadań mających na celu zwiększenie niezależności energetycznej i wykorzystania lokalnego potencjału, oraz zmniejszenie emisji CO2 poprzez uzyskanie akceptacji społecznej dla budowy w niezamieszkanych obszarach rolniczych farm wiatrowych przez obcych inwestorów, a z uzyskanych przychodów podatkowych realizację inwestycji mających na celu wykorzystania lokalnego potencjału energetycznego na potrzeby mieszkańców. Na terenie gminy działa 27 turbin wiatrowych o mocy 62,5 MW, zmodernizowano infrastrukturę przesyłową i przyłącza. Aktualnie trwa realizacja budowy trzeciej farmy wiatrowej o mocy 12 MW. Z uzyskanych wpływów z podatku oraz dotacji zrealizowano w miejscowości Kisielice / 2 300 mieszkańców / centralną sieć ciepłowniczą zasilaną kotłownią na biomasę o mocy 3MW zasilającą 95% budynków. Obecnie trwa budowa biogazowi o mocy 1MWel , której ciepło odpadowe pozwoli na zaopatrzenie miejscowości w ciepłą wodę użytkową w okresie letnim. Celem, który wyznaczyła sobie gmina była niezależność od zaopatrzenia w węgiel, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawienie jakości powietrza oraz wykorzystanie możliwości produkcyjnych lokalnego rolnictwa. Tomasz Koprowiak aktywnie działa w Stowarzyszeniu Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, które jest organizacją zrzeszającą gminy-jednostki samorządowe na zasadzie dobrowolności o zasięgu krajowym, jest członkiem Agencji Energetycznych i aktywnie uczestniczy w działaniach promujących efektywność energetyczną i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

 

CZŁOWIEK 2011 ROKU (Supraśl)

Obraz 020Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Mieczysław Kazimierz Baszko – Człowiek Roku 2011 – nagroda za aktywne propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz podejmowanie szeregu działań zmierzających do jak najszybszego wdrożenia ich na tereny województwa podlaskiego: – Na początku chciałbym bardzo podziękować za tę nagrodę. W zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jestem już drugą kadencję. Odpowiadam za rozwój obszarów wiejskich i małych miejscowości. Od kilku lat drążę temat odnawialnych źródeł energii. Wiem, że gminy dążą do rozwoju poprzez ubieganie się o dotacje na propagowanie odnawialnych źródeł energii. Popieram każdą taką inicjatywę bez względu czy będą to biogazownie, fermy wiatrowe czy kolektory słoneczne. Społeczeństwo jest jeszcze mało zorientowane w tematyce odnawialnych źródeł energii, jednak nie powinniśmy się tego bać.

 

 

Kontakt

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii
Ul. Św. Rocha 11/1 lok.407
15-879 Białystok
 
tel. 85 732 22 72
gsm. +48 531 476 485
biuro(at)fowe.pl
 
KRS: 0000409246
NIP: 542-322-38-62
Nr konta: 77 1140 2017 0000 4502 1289 3036